1. پیشینة دجال: - تاریخچه دجال به قبل از اسلام برمی‌گردد در کتاب انجیل نام دجال نیز به میان آمده است از آیات انجیل استفاده می‌شود که دجال به معنای دروغگو و گمراه کننده است و چنین استفاده می‌شود که داستان خروج دجال و زنده بودنش ...
  ( 2 مهر 88 - HDI )
  • پیشینة دجال: - تاریخچه دجال به قبل از اسلام برمی‌گردد در کتاب انجیل نام دجال نیز به میان آمده است از آیات انجیل استفاده می‌شود که دجال به معنای دروغگو و گمراه کننده است و چنین استفاده می‌شود که داستان خروج دجال و زنده بودنش ...
  • پیشینة دجال: - تاریخچه دجال به قبل از اسلام برمی‌گردد در کتاب انجیل نام دجال نیز به میان آمده است از آیات انجیل استفاده می‌شود که دجال به معنای دروغگو و گمراه کننده است و چنین استفاده می‌شود که داستان خروج دجال و زنده بودنش ...
 2. حدیث بالا و احادیث دیگر نشان دهنده این موضوع است که به احتمال بسیار دجال یک شخص و از جنس مذکر است نه تفکر و ایده و کشور یا قدرت و ثروت و دجال موعود با دجال ها و دروغگو هائی که در برخی احادیث به تکثر آنها تا شصت نفر اشاره شده است فرق دارد. ...
  ( 10 تیر 95 - محمدامین غلامپور )
 3. حضرت علی علیه‏السلام در جواب سؤال «صعصعة بن صوحان» که از یاران آن حضرت بود در باب دجّال و خروجش، و پیرامون نشانه‏هایی از ظهور امام زمان علیه‏السلام ...
  ( 12 آبان 88 - HDI )
  • حضرت علی علیه‏السلام در جواب سؤال «صعصعة بن صوحان» که از یاران آن حضرت بود در باب دجّال و خروجش، و پیرامون نشانه‏هایی از ظهور امام زمان علیه‏السلام ...
 4. 5 دوره 7 ساله حکومت دجال یا آنتی کراست (ضد مسیح) و فلاکت یهودیان و سایرین (دوران فلاکت) - 6 وقوع جنگ آرمگدون یا جنگ همه‌گیر که در آن، همه زمین به سختی نابود خواهد شد. ...
  ( 8 مرداد 89 - HDI )
  • 5 دوره 7 ساله حکومت دجال یا آنتی کراست (ضد مسیح) و فلاکت یهودیان و سایرین (دوران فلاکت) - 6 وقوع جنگ آرمگدون یا جنگ همه‌گیر که در آن، همه زمین به سختی نابود خواهد شد. ...
  • 5 دوره 7 ساله حکومت دجال یا آنتی کراست (ضد مسیح) و فلاکت یهودیان و سایرین (دوران فلاکت) - 6 وقوع جنگ آرمگدون یا جنگ همه‌گیر که در آن، همه زمین به سختی نابود خواهد شد. ...
 5. ...روم را صاعقه از آسمان آید و یمن را درد قولنج هلاک نماید».14 در ضمن حوادث معاصر آشکار شدن «دجال» نیز چنین آمده است: «آنگاه زلزله پیدا شود. هیچ منافقی در مدینه نماند الّا آنکه بیرون آید و تابع دجال گردد و مردم آن روز را «یوم الخلاص» گویند. ...
  ( 21 شهریور 89 - HDI )
  • ...روم را صاعقه از آسمان آید و یمن را درد قولنج هلاک نماید».14 در ضمن حوادث معاصر آشکار شدن «دجال» نیز چنین آمده است: «آنگاه زلزله پیدا شود. هیچ منافقی در مدینه نماند الّا آنکه بیرون آید و تابع دجال گردد و مردم آن روز را «یوم الخلاص» گویند. ...
  • ...روم را صاعقه از آسمان آید و یمن را درد قولنج هلاک نماید».14 در ضمن حوادث معاصر آشکار شدن «دجال» نیز چنین آمده است: «آنگاه زلزله پیدا شود. هیچ منافقی در مدینه نماند الّا آنکه بیرون آید و تابع دجال گردد و مردم آن روز را «یوم الخلاص» گویند. ...
 6. ...و کمر آن نشانگر رومیان است فرو خواهند ریخت و این همان مجسمه دجال است که به همراه موسیقی در میان مردم زمان خود پرستش می شوند. - منبع:جمکران نت - - ...
  ( 26 مهر 88 - HDI )
  • ...و کمر آن نشانگر رومیان است فرو خواهند ریخت و این همان مجسمه دجال است که به همراه موسیقی در میان مردم زمان خود پرستش می شوند. - منبع:جمکران نت - - ...
  • ...و کمر آن نشانگر رومیان است فرو خواهند ریخت و این همان مجسمه دجال است که به همراه موسیقی در میان مردم زمان خود پرستش می شوند. - منبع:جمکران نت - - ...
 7. این ادعا وجود دارد که در نبرد مورد نظر دو نیرو با یکدیگر وارد درگیری می شوند که یکی نیروهای شر و بی ایمان می باشند که فرماندهی آنها را فردی به دجال بر عهده دارد که ضد مسیح است و شریکان او عبارتد از اعراب، مسلمان و حامیان روسی که ارتشی چهارصد میلیونی را تشکیل می دهند....
  ( 11 مهر 88 - HDI )
  • این ادعا وجود دارد که در نبرد مورد نظر دو نیرو با یکدیگر وارد درگیری می شوند که یکی نیروهای شر و بی ایمان می باشند که فرماندهی آنها را فردی به دجال بر عهده دارد که ضد مسیح است و شریکان او عبارتد از اعراب، مسلمان و حامیان روسی که ارتشی چهارصد میلیونی را تشکیل می دهند....
  • این ادعا وجود دارد که در نبرد مورد نظر دو نیرو با یکدیگر وارد درگیری می شوند که یکی نیروهای شر و بی ایمان می باشند که فرماندهی آنها را فردی به دجال بر عهده دارد که ضد مسیح است و شریکان او عبارتد از اعراب، مسلمان و حامیان روسی که ارتشی چهارصد میلیونی را تشکیل می دهند....
 8. 5- درجنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح (دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه - مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می دهد و...
  ( 3 آبان 88 - HDI )
  • 5- درجنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح (دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه - مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می دهد و...
  • 5- درجنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح (دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه - مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می دهد و...
 9. امیرالمؤمنین (ع) از رسول خدا(ص) روایت نموده که فرمودند: « ده چیز است که پیش از قیامت حتماً به وقوع خواهد پیوست: فتنه سفیانی و دجال، واقعه دخان [دود]، ظهور دابه، خروج قائم، طلوع خورشید از مغرب...
  ( 12 آبان 88 - HDI )
 10. ...داستان عناد و استکبار بنی‌اسرائیل مطرح می‌شود که همان شیطان مجسم و دجال معروف می‌باشند. - سوره اسراء که نام دیگرش سوره بنی‌اسرائیل است، یکی از شگفت‌انگیزترین سوره‌های قرآن کریم است و متضمن نکات...
  ( 3 آبان 88 - HDI )